Skip to content

Do zalet ujecia wody podziemnej za pomoca zbieraczy nalezy

1 miesiąc ago

115 words

Do zalet ujęcia wody podziemnej za pomocą zbieraczy należy: a) większy zasięg ujęcia niż przy studniach wierconych pionowo; b) możliwość czerpania około 90% wody znajdującej się w warstwie wodonośnej ponad zbieraczami; c) możliwość regulowania dopływu wody przez kolejne wyłączanie zbieraczy; d) dogodna kontrola i utrzymanie studni oraz możliwość przemywania rur strumieniem wody pod ciśnieniem; e) mały koszt w porównaniu z ilością otrzymywanej wody oraz krótki okres amortyzacji kosztów budowy. Do wad tego rodzaju ujęcia wody zalicza się trudność wytworzenia warstwy filtracyjnej na powłoce zbieraczy w gruntach drobnoziarnistych. [patrz też: hurtownia tapicerska, drzwi mroźnicze, deska tarasowa modrzew syberyjski ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski drzwi mroźnicze hurtownia tapicerska