Skip to content

Geometryczna wysokosc tloczenia ukladu pompowego

2 lata ago

167 words

Geometryczna wysokość tłoczenia układu pompowego Geometryczną wysokość tłoczenia H, (po stronie tłocznej, na tłoczeniu) w układzie pompy tłokowej mierzy się różnicą poziomów zwierciadła wody górnej i gniazda zaworu tłocznego wzgl. zwierciadła w powietrzniku tłocznym , a w układzie pompy wirowej różnicą poziomów zwierciadła cieczy górnej i wylotu z pompy (miejsca odbioru ciśnienia za pomocą manometru na tłoczeniu). 4. Geometryczna wysokość podnoszenia układu pompowego Geometryczną wysokością podnoszenia (pompowania) H, układu pompowego nazywamy różnicę poziomów pomiędzy zwierciadłem cieczy górnej i dolnej, bez względu na to, czy zwierciadła te są swobodne, czy też znajdują się pod ciśnieniami różnymi od atmosferycznego 5. Manometryczna wysokość ssania pompy Manometryczna wysokość ssania pompy w metrach słupa podnoszonej cieczy dla instalacji projektowanej w instalacji istniejącej H = PS-Pb W istniejącej instalacji pompowej Hms może być mierzone za pomocą manometru lub wakuometru. [hasła pokrewne: kichadelko, budogram, naczynie przeponowe ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram kichadelko naczynie przeponowe