Skip to content

Ksztalt krzywej moze byc mniej lub bardziej plaski, w zaleznosci od cech sprezysto plastycznych materialu próbki

2 lata ago

377 words

Kształt krzywej może być mniej lub bardziej płaski, w zależności od cech sprężysto plastycznych materiału próbki. Taki Kształt wykresu zależności naprężeń od odkształceń jest charakterystyczny dla stali twardych stosowanych do sprężenia, w przeciwieństwie do analogicznie sporządzonego wykresu dla prętów zbrojeniowych, mającego punkt nieciągłości, w chwili przekraczania granicy plastyczności. Kształt krzywej świadczy o złożonym charakterze odkształceń stali twardych, przy ich, obciążeniu pierwotnym. Odkształcenia całkowite stali składają się z odkształceń, sprężystych Ssp oraz odkształceń plastycznych c pi pierwotnemu wykres wykazuje prawie sprężysty charakter odkształceń tworzy, więc z krzywą charakterystyczną pętlę histerezy (odkształcenia opóźnione). Przy dalszym wzroście naprężeń ponad stan pierwotny, występuje znów stan odkształceń sprężysto plastycznych, a wykres obrazujący ten etap staje się jak gdyby przed łużeniem wykresu obciążenia pierwotnego. W przypadku stali miękkich, stosowanych, jako zbrojenie w żelbecie, krzywa zależności G = f(e) – poniżej granicy plastyczności – przyjmuje kształt zbliżony do linii prostej, świadczący o sprężystym charakterze odkształceń rzut po pierwszym obciążeniu prawie cała wartość odkształceń plastycznych zostaje wyeliminowana (w – zakresie wprowadzonych naprężeń pierwotnych), tak że w trakcie odciążenia próbki przebieg odkształceń zyskuje charakter niewiele odbiegający, od sprężystego. Przy ponownym obciążeniu próbki do wartości odpowiadającej maksymalnemu naprężeniu Wartość współczynnika sprężystości, określa się jako tangens kąta nachylenia krzywej zależności naprężeń od odkształceń w obszarze naprężeń równych 0, 1 – 0,6 doraźnej wytrzymałości na rozciąganie próbki – wyznaczonego po uprzednim wyeliminowaniu odkształceń plastycznych materiału. Odkształcenia plastyczne próbki el iminuje się przez przeciążenie jej siłą przynajmniej o 10% większą od obciążenia pomiarowego, utrzymywaną aż do chwili zaniku odkształceń plastycznych. Wartość współczynnika E odniesiona jest do nominalnego, (początkowego) pola przekroju poprzecznego próbki. Dla stali zbrojeniowych współczynnik sprężystości wyznacza się przy obciążeniu pierwotnym próbki w zakresach naprężeń, poniżej granicy plastyczności. [patrz też: sypialnia z fototapetą, zamknięta komora spalania, meble vox kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: meble vox kraków sypialnia z fototapetą zamknięta komora spalania