PIC-505

W stacjach pomp wody czystej tloczacych wode do sieci i zbiornika wiezowego - pompy odsrodkowe

W stacjach oczyszczania wody do dawkowania koagulantów w roztworach - pompy wyporowe, odśrodkowe, strumieniowe i ciśnieniowe; do płukania filtrów pośpiesznych otwartych - pompy odśrodkowe; do płukania odżeleziaczy ciśnieniowych i filtrów ciśnieniowych - pompy odśrodkowe; do usuwania osadów z osadników - pompy przeponowe, diagonalne i strumieniowe; do transportu piasku - pompy strum...

Więcej »

Dokumentacja prawna

Dokumentacja prawna. Przez dokumentację prawną rozumie się zbiór dokumentów ustalających stosunek prawny inwestora do inwestowanego obiektu. Kosztami dokumentacji prawnej są w większości wypadków koszty nabycia terenu pod budowę za pomocą kupna, dzierżawy, wywłaszczenia lub przejęcia w innej drodze. Wysokość kosztów dokumentacji prawnej trudno poddać ogólnej analizie lub uczynić przedm...

Więcej »

Ceny jednostkowe za wykonanie murów grubych

Omówimy teraz ceny jednostkowe płacone za pracę akordową przy wykonaniu niektórych robót murowych i tynkowych. i- Ceny jednostkowe za wykonanie murów grubych podane są w § 1 działu 4 Cennika Robót Akordowych. Obejmują one wynagrodzenie za wykonanie 1 m muru łącznie z następującymi czynnościami: a) ustawienie warstwo-pionów,szablonów do otworów itp. , b) donoszenie materiałów w granicac...

Więcej »

Ze swiata architektury - Szkola AD Architecture School: Center for Architecture Science and Ecology (CASE) w Rennselaer Polytechnic Institute

GRANICA PLASTYCZNOŚCI. Naturalna granica plastyczności występuje tylko w przypadku stali węglowych o stosunkowo niskich wytrzymałościach. Jako naturalną granicę plastyczności uznaje się naprężenie w stali, przy którym występuje znaczny, gwałtowny przyrost odkształceń materiału bez przyrostu sił. Na wykresie zależności naprężeń od odkształceń w miejscu osiągnięcia granicy plastyc...

Więcej »
http://www.wylecze.pl 751#gres drewnopodobny castorama , #oświetlenie do sypialni , #ile pali tir , #malowanie mebli na biało , #jaki olej do sprężarki tłokowej , #praca zator olx , #zabudowa balkonu łódź , #ogrodzenie aluminiowe ceny , #olx laktatory , #otodom mieszkania ,