Skip to content

PODSTAWOWE WIADOMOSCI O PRACY I PLACY

4 tygodnie ago

122 words

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRACY I PŁACY 1. Systemy opłacania za wykonaną pracę 1. 1. Normy techniczne i warunki umowne Podstawą prawidłowego ustalania wynagrodzenia robotników jest normowanie techniczne pracy. Polega ono na ustaleniu czasu koniecznego do wykonania określonej pracy przy zastosowaniu właściwej dla danego rodzaju organizacji stanowiska roboczego. Normy techniczne dzielą się na normy czasowe i normy wydajności. Normą czasową nazywamy ilość czasu potrzebną do wykonania określonej czynności, np. murowania 1 m muru. Normę tę określa się w roboczogodzinach (rob /godz. ), Normą wydajności nazywamy pewną liczbę określonych jednostek produkcji, jaką robotnik powinien wykonać w ciągu jednostki czasu (np. godziny). [więcej w: MAKIJAŻ PERMANENTNY METODĄ WŁOSKOWĄ, producent domków drewnianych, styropian spadkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: MAKIJAŻ PERMANENTNY METODĄ WŁOSKOWĄ producent domków drewnianych styropian spadkowy