Skip to content

PODSTAWOWE WIADOMOSCI O PRACY I PLACY

4 tygodnie ago

117 words

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRACY I PŁACY 1. Systemy opłacania za wykonaną pracę 1. 1. Normy techniczne i warunki umowne Podstawą prawidłowego ustalania wynagrodzenia robotników jest normowanie techniczne pracy. Polega ono na ustaleniu czasu koniecznego do wykonania określonej pracy przy zastosowaniu właściwej dla danego rodzaju organizacji stanowiska roboczego. Normy techniczne dzielą się na normy czasowe i normy wydajności. Normą czasową nazywamy ilość czasu potrzebną do wykonania określonej czynności, np. murowania 1 m muru. Normę tę określa się w roboczogodzinach (rob /godz. ), Normą wydajności nazywamy pewną liczbę określonych jednostek produkcji, jaką robotnik powinien wykonać w ciągu jednostki czasu (np. godziny). [więcej w: kichadelko, centrobud tarczyn, polmar tykocin ]

Powiązane tematy z artykułem: centrobud tarczyn kichadelko polmar tykocin