Skip to content
2 miesiące ago

188 words

Roboty budowlane. Koszt kubatury budynków mieszkalnych składa się z trzech zasadniczych elementów, którymi są: 1. posadowienie budynku i jego część podziemna, 2. roboty zasadnicze w części nadziemnej budynku 3. roboty wykończeniowe i instalacyjne. Roboty wymienione w punktach 1. i 2. mają ogólną nazwę obrót stanu surowego. Omówiono je w rozdziale 3. 4. przeciwstawiając ich koszt robotom wykończeniowym. U dział każdej z tych trzech grup w ogólnym koszcie budynku jest zmienny w zależności od typu budynku, jego wysokości (ilości kondygnacji), jego rozmiarów poziomych i standardu wyposażenia. Tym samym koszt jednego m będzie zmienny w zależności od wzajemnego układu powyższych elementów. Zajmiemy się najpierw wpływem kosztów robót posadowienia i podziemnych na koszt budynku. Otóż jeżeli porównać budynki O różnej ilości kondygnacji przy niewielkich różnicach w kondygnacji piwnicznej, to rzecz jasna, że koszt robót grupy 1 rozkłada się w niższym budynku na mniejszą ilość kondygnacji niż w budynku wyższym i że wpływa to na kształtowanie się kosztu m3 budynku. Najtańszą jest zabudowa o 4 kondygnacjach. [przypisy: przydomowa oczyszczalnia ścieków cena, sklep z lampami poznań, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ]

Powiązane tematy z artykułem: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przydomowa oczyszczalnia ścieków cena sklep z lampami poznań