Skip to content

Równiez pominiecie analizy kosztów eksploatacyjnych nie moze byc rozumiane jako niedocenianie waznosci tego zagadnienia

10 miesięcy ago

282 words

Również pominięcie analizy kosztów eksploatacyjnych nie może być rozumiane jako niedocenianie ważności tego zagadnienia. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach podkreślaliśmy, że wszelka analiza ekonomiczna inwestycji będzie niepełna, jeżeli obok badania kosztów inwestycyjnych nie zajmie się ona jednocześnie analizą kosztów i nakładów eksploatacyjnych. Jednostronnie inwestycyjna ocena może być źródłem wielkich błędów w programowaniu, projektowaniu i wykonawstwie. Omówienie tych spraw przekraczałoby jednak zakres naszej pracy. 9. ZAKOŃCZENIE Zamykając tę, pracę, omawiającą zagadnienie standardu mieszkaniowego, warto podsumować najistotniejsze wnioski i zastanowić się, czy mogą one coś wnieść do naszej praktyki budownictwa mieszkaniowego. U czynimy to w kolejności poruszonych zagadnień. Dosyć dokładnie omówienie metod wyznaczania standardu mieszkaniowego w warunkach kapitalizmu i socjalizmu nie było w istocie niczym innym jak rozwiniętym udokumentowaniem na konkretnym przykładzie działania podstawowych praw ekonomicznych współczesnego kapitalizmu i socjalizmu, sformułowanych tak lapidarnie w klasycznej pracy Stalina. Antagonistyczna i nastawiona na maksymalny zysk i wyzysk polityka mieszkaniowa kapitalizmu oraz bezklasowa socjalistyczna metoda planowego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na coraz wyższym poziomie i przy zastosowaniu zdobyczy nowej techniki wystąpiły wyraźnie, jako skrajne bieguny. Jednak szczegółowe zanalizowanie, metod kapitalizmu było potrzebne chociażby, dlatego, aby wykryć niemniej antagonistyczne i reakcyjne podłoże metod reformizmu mieszkaniowego, który wskutek swej pozornej postępowości jeszcze dziś w znacznym stopniu ciąży nad naszymi poglądami w zakresie polityki budowlanej i mieszkaniowej. Szczególnie groźne jest utrzymywanie się koncepcji tzw. minimum egzystencji mieszkaniowej, od której musimy radykalnie się oderwać, aby jasno widzieć przed sobą istotę r ozwojowości standardu mieszkaniowego w systemie socjalistycznym. [patrz też: sypialnia z fototapetą, temperatura spalin w kominie, olx kolbuszowa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx kolbuszowa sypialnia z fototapetą temperatura spalin w kominie