Skip to content

Równiez pominiecie analizy kosztów eksploatacyjnych nie moze byc rozumiane jako niedocenianie waznosci tego zagadnienia

2 lata ago

282 words

Również pominięcie analizy kosztów eksploatacyjnych nie może być rozumiane jako niedocenianie ważności tego zagadnienia. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach podkreślaliśmy, że wszelka analiza ekonomiczna inwestycji będzie niepełna, jeżeli obok badania kosztów inwestycyjnych nie zajmie się ona jednocześnie analizą kosztów i nakładów eksploatacyjnych. Jednostronnie inwestycyjna ocena może być źródłem wielkich błędów w programowaniu, projektowaniu i wykonawstwie. Omówienie tych spraw przekraczałoby jednak zakres naszej pracy. 9. ZAKOŃCZENIE Zamykając tę, pracę, omawiającą zagadnienie standardu mieszkaniowego, warto podsumować najistotniejsze wnioski i zastanowić się, czy mogą one coś wnieść do naszej praktyki budownictwa mieszkaniowego. U czynimy to w kolejności poruszonych zagadnień. Dosyć dokładnie omówienie metod wyznaczania standardu mieszkaniowego w warunkach kapitalizmu i socjalizmu nie było w istocie niczym innym jak rozwiniętym udokumentowaniem na konkretnym przykładzie działania podstawowych praw ekonomicznych współczesnego kapitalizmu i socjalizmu, sformułowanych tak lapidarnie w klasycznej pracy Stalina. Antagonistyczna i nastawiona na maksymalny zysk i wyzysk polityka mieszkaniowa kapitalizmu oraz bezklasowa socjalistyczna metoda planowego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na coraz wyższym poziomie i przy zastosowaniu zdobyczy nowej techniki wystąpiły wyraźnie, jako skrajne bieguny. Jednak szczegółowe zanalizowanie, metod kapitalizmu było potrzebne chociażby, dlatego, aby wykryć niemniej antagonistyczne i reakcyjne podłoże metod reformizmu mieszkaniowego, który wskutek swej pozornej postępowości jeszcze dziś w znacznym stopniu ciąży nad naszymi poglądami w zakresie polityki budowlanej i mieszkaniowej. Szczególnie groźne jest utrzymywanie się koncepcji tzw. minimum egzystencji mieszkaniowej, od której musimy radykalnie się oderwać, aby jasno widzieć przed sobą istotę r ozwojowości standardu mieszkaniowego w systemie socjalistycznym. [patrz też: sypialnia z fototapetą, temperatura spalin w kominie, olx kolbuszowa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx kolbuszowa sypialnia z fototapetą temperatura spalin w kominie