Skip to content

Samoczynna pompa prózniowa

2 lata ago

130 words

Na przykład przy wydatku lewara q = 0,0036 m-/s: dmin = 0,8,; 1 0,0036 = 0,048 m = 48 mm Samoczynną pompę próżniową do usuwania powietrza z lewara można dobrać odpowiednio do ilości powietrza wydzielającego się z wody przepływającej przez lewar w ciągu jednostki czasu . Przyjmijmy dla przykładu, że największa próżnia w lewarze wynosi 5,71 m, wydatek zaś q = 0,0036 mS/s; objętość powietrza, które się wydziela z lewara, określimy ze wzoru: V = – . q • p [m3/s] gdzie: p – współczynnik określający objętość gazów wydzielających się w lewarze z wody – przyjmowany zwykle za równy 0,6, W – ogólna objętość w wodzie gazów w procentach, przy próżni 5,71 m otrzymamy przez interpolację: 6. [przypisy: domki narzędziowe, domki letniskowe drewniane, domki nad morzem ]

Powiązane tematy z artykułem: domki letniskowe drewniane domki nad morzem domki narzędziowe