Skip to content

W przemysle metalowym

4 tygodnie ago

137 words

Do pompowania ropy – pompy głębinowe tłokowe z tłokiem rurowym lub pompy odśrodkowe i diagonalne o osi pionowej; do przesyłania produktów naftowych na duże odległości – pompy odśrodkowe wielostopniowe. W pracach melioracyjnych (do odwadniania i nawadniania terenów) – pompy rotodynamiczne, najczęściej śmigłowe i diagonalne (rzadziej innych typów). W zakładach hydroenergetycznych w układzie: turbina wodna – prądnica – silnik elektryczny – pompa stosuje się wyłącznie pompy rotodynamiczne. W przemyśle metalowym. Do napędów hydraulicznych pras i innych obrabiarek – pompy nurnikowe i inne rodzaje pomp wyporowych, rzadziej pompy odśrodkowe wielostopniowe; do cieczy chłodzących – pompy wyporowe (zębate), odśrodkowe sprzężone z silnikiem elektrycznym. [patrz też: kołki sprężyste, styropian spadkowy, domki letniskowe drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: domki letniskowe drewniane kołki sprężyste styropian spadkowy