Skip to content

wykonywanie roboty w rozmiarze, zakresie oraz jakosci ustalonej w zleceniu roboczym

2 miesiące ago

156 words

przemieszanie zaprawy w kaskach, przycinanie cegieł, przybijanie łat listew, zakładanie sznura oraz przesuwanie ich w miarę postępu robót; e) przeniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie podręcznych ruchomych rusztowań w poziomie kondygnacji, dokonywane bez użycia narzędzi ciesielskich itp. : f) wykonywanie roboty w rozmiarze, zakresie oraz jakości ustalonej w zleceniu roboczym przy zachowaniu przepisów zawartych w warunkach technicznych i opisach robót, a ponadto według szczegółowych zarządzeń i poleceń kierownictwa robót; g) w razie konieczności pozostawienia zaprawy wapiennej na dzień następny – zalanie jej wodą; zaprawy cementowej nie wolno zostawiać na dzień następny, musi ona być przerobiona w czasie zgodnym z instrukcją podaną w rozdziale III; h) pozostawienie w należytym porządku stanowiska pracy po skończonym dniu roboczym; szufle, kastry, skrzynie i rusztowania muszą być dokładnie oczyszczone; i) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp. [przypisy: sklep z lampami poznań, zamknięta komora spalania, drzwi klasy c ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi klasy c sklep z lampami poznań zamknięta komora spalania