Skip to content

Zaklady kanalizacyjne

4 tygodnie ago

126 words

Przy pracach sieciowych do odwadniania wykopów – pompy przeponowe i odśrodkowe. Zakłady kanalizacyjne. W przepompowniach ścieków przetłaczających ścieki z dzielnic niżej położonych do kolektorów – pompy nurnikowe, tłokowe, diagonalne i odśrodkowe. W stacjach pomp ściekowych przetłaczających ścieki na oczyszczalnię lub pola irygacyjne – pompy tłokowe, odśrodkowe, do usuwania piasku z piaskowników – pompy strumieniowe, do usuwania osadów ze studzien zbiorczych i komór – pompy przeponowe, strumieniowe, diagonalne i odśrodkowe. Zakłady oczyszczania miast. W samochodach do zraszania i mycia ulic, w punktach napełniania samochodów do zraszania i mycia ulic wodą rzeczną – pompy odśrodkowe. W gospodarce cieplnej. [przypisy: wbijanie pali, kołki sprężyste, taśmy transportujące ]

Powiązane tematy z artykułem: kołki sprężyste taśmy transportujące wbijanie pali