Skip to content

CECHY MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI

2 lata ago

251 words

CECHY MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI . 1. DANE OGÓLNE Znajomość cech stali użytej, jako zbrojenie w elementach żelbetonowych lub do wykonania cięgien w konstrukcjach sprężonych jest warunkiem koniecznym poprawnego wykonania projektu oraz właściwej realizacji konstrukcji betonowych. W celu jednoznacznego rozumienia pojęcia cech mechanicznych i technologicznych oraz znormalizowania metod ich wyznaczania, zostały ustalone ścisłe zasady przeprowadzania badań stali. Badania stali stosowanej do zbrojenia i sprężania elementów betonowych przeprowadza się na próbkach o surowej nieobrobionej powierzchni, wyciętych z długości zadanego materiału. Długość próbki powinna być tak dobrana, by odległość między uchwytami w świetle wynosiła: – dla próbek o średnicy do 20 mm włącznie – nie mniej niż 200 mm, – dla próbek o średnicy powyżej 20 mm – nie mniej niż iloczyn 10 średnic. 2. 2. ŚREDNICA I POWIERZCHNIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRĘTÓW Jako rzeczyw iste średnice i powierzchnie przekroju poprzecznego prętów i drutów zbrojeniowych należy przyjmować: dla prętów i drutów gładkich odpowiednie wartości rzeczywiste uzyskane z pomiarów geometrycznych, dla prętów żebrowanych i profilowanych wielkości sprowadzone do przekroju kołowego. Wartości nominalne figur geometrycznych prętów przyjmuje się dla wszystkich faz badań i eksploatacji, pomimo rzeczywistego ich zmniejszania się w miarę wzrostu naprężeń (zjawisko Poissona). Przy wyznaczaniu pola powierzchni przekroju poprzecznego próbki, we wszystkich przypadkach należy zachować dokładność przynajmniej 1%. [więcej w: stal st3s, zamknięta komora spalania, naczynie przeponowe ]

Powiązane tematy z artykułem: naczynie przeponowe stal st3s zamknięta komora spalania