Skip to content

Ceny jednostkowe za wykonanie murów grubych

2 lata ago

120 words

Omówimy teraz ceny jednostkowe płacone za pracę akordową przy wykonaniu niektórych robót murowych i tynkowych. i- Ceny jednostkowe za wykonanie murów grubych podane są w § 1 działu 4 Cennika Robót Akordowych. Obejmują one wynagrodzenie za wykonanie 1 m muru łącznie z następującymi czynnościami: a) ustawienie warstwo-pionów,szablonów do otworów itp. , b) donoszenie materiałów w granicach stanowiska roboczego, c) przycinanie cegły i bloków ze względu na sposób przycinania, d) właściwe murowanie z wykonaniem przesklepień płaskich z ewentualnym ustawieniem belek żelaznych lub prefabrykowanych, d) inne czynności, jak polewanie cegły, przenoszenie podręcznych ruchomych rusztowań itp . . [patrz też: piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, piec gazowy jednofunkcyjny, isobooster ]

Powiązane tematy z artykułem: isobooster piec gazowy jednofunkcyjny piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania