Skip to content

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA TECHNIKI ZBROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH

2 lata ago

347 words

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA TECHNIKI ZBROJENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH. Tworzywo betonowe, będące materiałem wytrzymałym na naprężenia ściskające, przenosi tylko niewielkie naprężenia rozciągające, jak każde ciało kruche. Konstruując lub wykonując element konstrukcji budowlanej z betonu należy, więc wyposażyć lub inaczej uzbroić te strefy, w których wystąpić może naprężenia rozciągające w taki sposób lub takimi dodatkowymi elementami, by strefy te uzyskały zdolność przeniesienia spodziewanych obciążeń z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa. Pod m zbrojenia elementów betonowych należy, więc rozumieć zabieg lub proces technologiczny, który powoduje nadanie tym elementom zdolności przeniesienia naprężeń rozciągających. Najogólniej procesy zbrojenia elementów betonowych podzielić można na dwie podstawowe grupy: – zbrojenie elementów przy użyciu biernych wkładek zbrojeniowych, najczęściej w postaci stalowych prętów, siatek lub półfabr ykatów zbrojeniowych (elementy żelbetowej) przy tej technice zbrojenia wkładki włączają się czynnie do pracy elementu dopiero po obciążeniu konstrukcji, – zbrojenie elementów przez zabieg sprężenia, przy użyciu techniki kablobetonowej lub strunobetonowej przy zastosowaniu tej techniki zbrojenia, kable lub struny bezpośrednio w trakcie procesu sprężania włączają się czynnie do współpracy z betonem elementu, nadając mu pozornie, lecz skutecznie, cechy wytrzymałości na rozciąganie. Elementy kablo i strunobetonowe różnią się: – sposobem przenoszenia, siły sprężającej z cięgien na betony elementach kablobetonowych funkcję tę spełniają elementy konstrukcji, zwane zakotwieniami, natomiast w strunobetonowych dzieje się to na skutek naturalnego zjawiska, zwanego bezpośrednią przyczepnością między betonem i stalą, – technologię produkcji kable napręża się po uzyskaniu wystarczającej wytrzymałości na ściskanie betonu, przy czym zabieg napr żania kabli jest równoznaczny ze sprężaniem betonu elementu przy produkcji elementów strunobetonowych, ich formowanie odbywa się w obecności już naprężonych strun sprężenie tych elementów odbywa się dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu, przez zwolnienie naciągu lub przecięcie strun. [podobne: stal st3s, multiplex kielce, piec gazowy jednofunkcyjny ]

Powiązane tematy z artykułem: multiplex kielce piec gazowy jednofunkcyjny stal st3s