Skip to content

Dalszym czynnikiem wplywajacym na Koszt budynku jest jego dlugosc

2 lata ago

198 words

Dalszym czynnikiem wpływającym na Koszt budynku jest jego długość. Dzielenie budynku mieszkalnego na drobne segmenty powiększa jego koszt i znacznie pogarsza warunki eksploatacyjne, gdyż wpływa na zwiększenie powierzchni. Zastanowimy się teraz nad tym, w jakim stopniu możemy korzystać z wykazanych możliwości obniżenia kosztu m3 budynku, jeżeli wiąże nas określony limit inwestycyjny. Jeżeli nazwiemy limit ten w skrócie L, a koszt m2 budynku – kb, to możemy napisać równanie L = Ks•K2•kb Słowem, limit nakładu na zakwaterowanie jednostki równa się przeciętnej powierzchni użytkowej przypadającej na osobę, pomnożonej przez ilość mS kubatury przypadającej na osobę, pomnożonej przez ilość m2 kubatury przypadającej na m2 powierzchni użytkowej oraz przez przeciętny koszt m2 budynku. W podobny sposób można zbadać inne rodzaje zmian ceny jednostkowej, przy czym odchylenia krzywej, która ilustruje wpływ zmian badanego obiektu, od krzywej nominal nej jednocześnie wymiarem swoim awizują wielkość oszczędności lub podwyższenie kosztów. W rozdziale niniejszym poddaliśmy analizie tylko niektóre przykładowo wybrane• elementy kosztów. [więcej w: zamknięta komora spalania, piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, olx gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: olx gdynia piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania zamknięta komora spalania