Skip to content
2 lata ago

313 words

Dodawanie siarki. Podstawowym składnikiem dodawanym do kauczuku naturalnego jest siarka. Podobne znaczenie ma ona dla większości kauczuków syntetycznych z wyjątkiem np. kauczuk poddany mastykacji jest miękki i plastyczny. Po zmieszaniu z siarką i ogrzaniu jego własności fizyczne ulegają całkowitej zmianie,jest on twardy i sprężysty. W miarę ogrzewania, mieszanki z siarką materiał staje się stopniowo coraz bardziej sprężysty i twardy, jego własności mechaniczne polepszają się i w pewnym momencie osiągają wartość najwyższą. Jeżeli materiał ten ogrzewać w dalszym ciągu, jego własności fizyczne zaczynają pogarszać się i materiał staje się słabszy; dalsze przedłużanie okresu ogrzewania powoduje, że materiał staje się znów plastyczny. W początkowym okresie wulkanizacji występuje tzw. wykwitanie siarki, tzn. na powierzchni wulkanizatu ukazuje się siarka w bardzo rozdrobnionej postaci. W miarę przedłużania się okresu wulkanizacji kauczuk wiąże się z coraz większą ilością siarki i stopniowo staje się coraz bardziej odporny na działanie rozpuszczalników; pod ich wpływem ulega mniejszemu pęcznieniu i nie tworzy z nimi zolu, czym się znacznie różni od kauczuku mastykowanego. Po wulkanizacji ulegają zmianie nie tylko fizyczne, ale i chemiczne własności kauczuku. Pewna część siarki zostaje chemicznie związana przez kauczuk; siarkę tę określamy jako siarkę związaną. Ilość siarki związanej na 100 części wagowych kauczuku nazywa się współczynnikiem wulkanizacji. Siarkę, którą można usunąć z kauczuku za pomocą ekstrakcji, nazywa się siarką wolną. Najmniejsza ilość siarki związanej, która wywołuje już początkowe zmiany charakterystyczne dla wulkanizacjj wynosi 0,1510; największa ilość siarki, którą może związać kauczuk w nieobecności przyśpieszaczy wynosi 3210. Taka ilość siarki związanej znajduje się w gumie twardej, czyli ebonicie. [patrz też: polmar tykocin , wełna mineralna na poddasze , zamknięta komora spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: polmar tykocin wełna mineralna na poddasze zamknięta komora spalania