Skip to content

Dokumentacja techniczna

2 lata ago

231 words

Dokumentacja techniczna. Jako przeciętny koszt dokumentacji technicznej w budownictwie przyjmuje się 1,5 do 2% globalnego nakładu inwestycyjnego. W indywidualnych wypadkach istnieją jednak poważne odchylenia od tego wskaźnika. Może on być znacznie niższy, jeżeli obiekt jest realizowany na podstawie istniejącego projektu typowego i Przeciwnie w przypadku projektowania indywidualnego w utrudnionych warunkach (np. obszerne opracowania urbanistyczne, obiekty zabytkowe itd. ) koszt dokumentacji technicznej może wzrosnąć do 4 – 5% zainwestowanej kwoty. Do kosztów dokumentacji technicznej wlicza się również koszty prac pomiarowych, inwentaryzacyjnych oraz badań fizjograficznych, hydrograficznych, geologicznych itp. 8. 2. 3. Obsługa inwestycyjna i finansowanie Na koszty obsługi inwestycyjnej składają się koszty czynności sprawowanych przez inwestora, jak programowanie i planowanie inwestycji, zlecanie dokumentacji i wykonawstwa, stały nadzór techniczny nad realizac ją, odbiór końcowy oraz rozliczenia przejściowe i końcowe. Kosztami finansowania są narzuty obliczane przez banki finansujące inwestycje. Wysokość tego składnika jest uzależniona od wielkości inwestowanego obiektu. Tak np. przy małych obiektach koszty obsługi inwestycyjnej mogą sięgać do 4%, podczas gdy obsługa inwestycyjna przez największego inwestora w budownictwie mieszkaniowym ZOR – po kolejnych obniżkach wynosi obecnie 1,5% globalnego kosztu budowy. Koszty finansowania przez Bank Inwestycyjny wynosiły 0,7% całości kredytu, a w roku 1953 zostały przeniesione na ciężar budżetu centralnego i tym samym przestały obciążać poszczególnych inwestorów. [hasła pokrewne: stal st3s, multiplex kielce, stal st3s drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: multiplex kielce stal st3s temperatura spalin w kominie