Skip to content

Drugim wnioskiem wynikajacym z przeprowadzonej analizy jest koniecznosc uswiadomienia sobie, ze likwidacja antagonistycznego zróznicowania kapitalistycznego standardu mieszkaniowego

2 lata ago

321 words

Drugim wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest konieczność uświadomienia sobie, że likwidacja antagonistycznego zróżnicowania kapitalistycznego standardu mieszkaniowego w okresie budowania socjalizmu nie może być zrozumiana, jako zalążek trwałej urawniłowki, lecz jako planowy etap w drodze do podniesienia standardu przy jednoczesnym nieantagonistycznym socjalistycznym zróżnicowaniu. Brak umiejętności przewidywania takiego rozwoju prowadzi nas na manowce idealistycznego programowania i planowania, które powoduje błędy już w praktyce dnia dzisiejszego i może w przyszłości poważnie zahamować dalszy rozwój. Dla uniknięcia tych błędów trzeba będzie w przyszłych pracach związać w jedną całość badania naukowe nad normatywami mieszkaniowymi i urbanistycznymi i nie tracąc: z oczu perspektyw dalszego etapu rozwojowego przejść na bardziej -realistyczne podstawy planowania l programowania. Rozdziały traktujące o analizowaniu projektów m ieszkaniowych wykazały konieczność oderwania się od rutyniarstwa w projektowaniu, poszukiwania nowych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych, pełniejszego czerpania z doświadczeń przodującej techniki radzieckiej oraz bezustannej praktyki projektowania właściwymi metodami naukowymi. W szczególności należy opracować i upowszechnić system wskaźnikowej kontroli ujawniającej w sposób obiektywny zalety i wady projektów. W dziedzinie analizy kosztów budownictwa mieszkaniowego należy zaniechać jednostronnie technicznych metod badania i oprzeć analizę o kryteria techniczno-ekonomiczne wybrane w sposób właściwy i prawidłowo, powiązane z zadaniami stawianymi przez narodowy plan gospodarczy. Praca niniejsza sygnalizuje tylko te problemy nie pretendując bynajmniej go ich pełnego rozwiązania. Jeżeli natomiast przyczyni się do aktywniejszego zajmowania się problemem standardu mieszkaniowego, a zwłaszcza do biur projektowych doprowadzi świadomość, ż e problemy te mają głębokie znaczenie społeczne i polityczne i nie powinny być traktowane wyłącznie, jako jeden z wielu przepisów formalnych ograniczających swobodę w projektowaniu, wówczas będzie można uważać, że spełniła ona pożyteczne zadanie. [podobne: temperatura spalin w kominie, nomi elblag, multiplex kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: multiplex kielce nomi elblag temperatura spalin w kominie