Skip to content

Kosz budynków zarówno nizszych, jak tez wyzszych wzrasta w stosunku do budynków o 4 kondygnacjach

2 lata ago

194 words

Kosz budynków zarówno niższych, jak też wyższych wzrasta w stosunku do budynków o 4 kondygnacjach. Przyczyny pierwszego zjawiska wyjaśniliśmy powyżej. Wzrost kosztu budynków wyższych natomiast jest spowodowany między innymi koniecznością zainstalowania dźwigów osobowych jak też przy budowie domów wysokich koniecznością przejścia na kosztowniejsze metody konstrukcyjne (budynki szkieletowe) i fundamentowania. Pomimo to względy inne, przede wszystkim konieczność intensywniejszego wykorzystania terenu budowlanego (p. 8. 2. 4. ), mogą nieraz nakazywać wybór zabudowy wyższej, jeżeli oszczędności uzyskane tą drogą w grupie robót inżynieryjnych i terenowych zrównoważą (często z nadwyżką) zwiększenie kosztów w grupie robót budowlanych. Przykład ten w sposób charakterystyczny ilustruje fakt, że rozpatrywanie zmienności kosztów w jednej tylko grupie i w oderwaniu od pozostałych składnik ów może prowadzić do błędnych wniosków i decyzji. Om awiając koszty części podziemnej budynku należy zwrócić uwagę na często popełniany błąd nadmiernie głębokiego osadzania budynku w ziemi. Powoduje to niepotrzebne zwiększenie rozmiarów robót ziemnych i zmusza do niepotrzebne go zagłębiania przewodów kanalizacyjnych i innych. [patrz też: zamknięta komora spalania, olx sławno, stal st3s ]

Powiązane tematy z artykułem: olx sławno stal st3s zamknięta komora spalania