Skip to content

Narodowy plan gospodarczy

2 lata ago

238 words

Jeżeliby, więc ktoś za obniżenie kosztów budownictwa mieszkaniowego uważał wyłącznie obniżanie kosztu metra sześciennego to nic prostszego jak nakazać powiększenie wielkości wszystkich budowanych mieszkań o 12,5%, by uzyskać w ten sposób pozorną obniżkę kosztu o prawie 50. Jednocześnie zyskałby sobie autor takiego pomysłu wdzięczność wszystkich lokatorów, którzy nadspodziewanie otrzymaliby mieszkania o 12,5 % większe od standartowych. Dlaczego jednak działanie takie miałoby charakter pozornej tylko obniżki? Dlatego po prostu, że jednocześnie nastąpi wzrost kosztu każdego budowanego mieszkania wprawdzie nie, o 12,5%, ale zawsze o 5,4% i że dysponując na cele budownictwa mieszkaniowego tylko określonym limitem pieniężnym i materiałowym wyznaczonym zgodnie z planem musielibyśmy w wyniku tego pociągnięcia oszczędnościowego zmniejszyć ogólną ilość budowanych mieszkań i izb, o 5,4%, aby nie przekroczyć przyznanego limitu środków inw estycyjnych. To zaś będzie równoznaczne ze zmniejszeniem ilości zakwaterowanych osób, o 5,4%, czyli z niewykonaniem zadania postawionego przez narodowy plan gospodarczy. Wywody te nie oznaczają bynajmniej, że należy zaniechać tego rodzaju badań. Mają one tylko udowodnić, że wszelkie odcinkowe badania kosztów nie mogą być prowadzone w oderwaniu od podstawowego przedmiotu naszych badań, którym jest nakład potrzebny dla zakwaterowania jednostki użytkującej. Wszystkie badania muszą więc zmierzać do jednego celu, którym jest obniżenie tego nakładu, a nie poszczególnych jego składników. [przypisy: neonet katowice jankego, stal st3s, stal st3s drewniane ]

Powiązane tematy z artykułem: neonet katowice jankego stal st3s temperatura spalin w kominie