Skip to content

Niewielka ilosc peptyzatora

2 lata ago

326 words

W większości wypadków peptyzatory działają podczas walcowania kauczuku jako katalizatory; przy ich użyciu proces walcowania kauczuku prowadzi się w temperaturze 100 -7- 1200oC, a więc w temperaturze znacznie wyższej niż przy walcowaniu normalnym. Niewielka ilość peptyzatora, bo zaledwie około 0,5010, wystarcza już do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Użycie peptyzatorów znacznie skraca czas walcowania kauczuku oraz zmniejsza zużycie energii. Ten sam skutek osiąga się stosując je do obróbki kauczuku G -S oraz innych kauczuków syntetycznych. Wszystkie te materiały znacznie ułatwiają termiczne uplastycznienie GR-S. Oprócz wyżej wymienionych substancji stosowany jest jeszcze fenylohydrazon aldehydu benzoesowego, niektóre pochodne fu furolu oraz nafteniany żelaza. Plastyfikatory oraz zmiękczacze. Surowy kauczuk jest materiałem dość twardym i aby go zmiękczyć do stanu umożliwiającego sporządzenie mieszanki, należy go poddać odpowiedniej przeróbce mechaniczne] i termicznej. Aby ułatwić proces zmiękczania, do kauczuku dodaje się w początkowym okresie mastykacji odpowiednich substancji zmieniających niektóre jego własności fizyczne. Częściej stosowanymi substancjami do tego celu są sole mineralne i roślinne, woski oraz żywice. Niektóre z tych materiałów są stałe, inne ciekłe, wszystkie zaś powodują zmiękczenie i pęcznienie kauczuku, co znacznie ułatwia jego uplastycznienie. Substancje te spełniają następujące zadanie: 1. Zmniejszają ilość pracy mechanicznej potrzebnej do uplastycznienia kauczuku. 2. Zmiękczają kauczuk, co ułatwia dodawanie napełniaczy. 3. Ułatwiają wchłonięcie i dobre rozprowadzenie napełniaczy. 4. Umożliwiają mieszanie w niskich temperaturach, wskutek czego zapobiega się podwulkanizowaniu mieszanki w ostatnich stadiach przerobu. 5. Umożliwiają sporządzanie mieszanek o dużej zawartości napełniaczy, które można poddawać takim procesom, jak kalandrowanie . 6. W razie potrzeby umożliwiają sporządzanie materiałów lepkich i przyczepnych. 7. Niektóre z nich zwiększają odporność produktów na przenikanie gazów i wody. 8. W wielu wypadkach zwiększają one odporność produktów I na starzenie. Zmiękczacze. [więcej w: multiplex kielce , de dietrich mcr3 , przysucha klinkier ]

Powiązane tematy z artykułem: de dietrich mcr3 multiplex kielce przysucha klinkier