Skip to content
2 lata ago

154 words

Normy czasowe 1 dla poszczególnych rodzajów robót były podstawą do ustalenia przez specjalną komisję techniczną z udziałem przedstawicieli Związków Zawodowych i robotników budowlanych danej specjalności stawek wynagrodzenia za pracę akordową. Stawki te, jako jednolite i powszechnie obowiązujące w budownictwie, zostały podane w Cenniku Robót Akordowych (CRA). Cennik ten podzielony jest na działy obejmujące różne rodzaje robót. Roboty murowe obejmuje dział 4 cennika, a roboty tynkarskie – dział 10. W cenniku tym, w części wstępnej do każdego działu, podane są warunki techniczne wykonania robót, warunki umowne i warunki obmiaru. Warunki techniczne wykonania robót podają podstawowe wymagania dotyczące prawidłowości wykonania murów i tynków pod względem technicznym, określają największe dopuszczalne odchyłki wymiarowe itp. Warunki te omówione już zostały w treści podręcznika. [patrz też: temperatura spalin w kominie, piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, przysucha klinkier ]

Powiązane tematy z artykułem: piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania przysucha klinkier temperatura spalin w kominie