Skip to content

Obowiazki murarzy lub zespolów murarzy

2 lata ago

181 words

W warunkach umownych określone są ściśle obowiązki kierownictwa robót w odniesieniu do murarzy i zespołów murujących oraz obowiązki murarzy i zespołów mutujących. Kierownictwo jest obowiązane: a) doprowadzić wodę do stanowiska pracy, b) wykonać potrzebne rusztowania i pomosty, c) dostarczyć w wystarczającej ilości potrzebny sprzęt oraz zorganizować obsługę sprzętu mechanicznego, d) zorganizować dostawę materiałów przez zespoły transportowe w taki sposób, aby zespoły pracujące na stanowiskach miały potrzebny materiał na czas i w odpowiedniej ilości, gwarantującej pracę bez przerw i przestojów. Obowiązki murarzy lub zespołów murarzy bądź tynkarzy wynikające z warunków umownych są następujące: a) dokładne zapoznanie się z treścią powierzonego im zlecenia na wykonanie robót; b) pobranie narzędzi koniecznych do wykonania zleconej roboty oraz utrzymanie ich w stanie czystym i nie uszkodzonym po skończonej pracy; c) wskazanie brygadom transportowym miejsca składowania materiałów koniecznych do wykonania zleconej roboty; [więcej w: olx sławno, neonet katowice jankego, nomi elblag ]

Powiązane tematy z artykułem: neonet katowice jankego nomi elblag olx sławno