Skip to content
2 lata ago

201 words

Okres pracy pompy pomiędzy najwyższym i najniższym położeniem tłoka nazywa się skokiem tłoczącym. Przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze pompy idealnej i rzeczywistej w czasie skoku ssącego i tłoczącego . Opisany cykl pracy pompy, złożony ze skoków: ssącego i tłoczącego, powoduje przerywany ruch cieczy w rurach ssawnej i tłocznej podawanej oddzielnymi dawkami. Ujednostajnienie tego ruchu uzyskuje się przez zastosowanie powietrzników ssawnego i tłocznego. Siły powodujące ssanie i tłoczenie cieczy oraz momenty działające na korbę w tych okresach są proporcjonalne do wysokości ssania i tłoczenia, które zazwyczaj znacznie się różnią. Również podawanie cieczy przez pompę jednostronnie działającą mimo zastosowania powietrzników jest nierównomierne. Celem bardziej równomiernego rozkładu sił i wydajności umieszcza się dwie, trzy lub kilka pomp jednostronnie działających obok siebie, stosując wał korbowy o korbach przesuniętych o 1800 (dwie pompy), 1200 (trzy pompy), 3~0° (i pomp). W pierwszym wypadku pompy tworzą układ bliźniaczy, w drugim tróljniaczy, w trzecim wielokrotnie działający. Stosowanie tych układów jest szczególnie pożądane przy dużych wysokościach pompowania. [więcej w: budogram, olx gdynia, zamknięta komora spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram olx gdynia zamknięta komora spalania