Skip to content

Po zakonczeniu tynkowania osciezy przez lekkie odgiecie chwytaka odejmuje sie go od listew

2 lata ago

198 words

Przy odrywaniu listew po otynkowaniu ościeży bardzo często tynk był mocno uszkadzany. Obecnie listwy dociśnięte na obu krawędziach ościeży za pomocą sprężynowych chwytaków ze stali zbrojeniowej trzymają się mocno, nie zmieniając swego położenia w czasie tynkowania ościeży. Po zakończeniu tynkowania ościeży przez lekkie odgięcie chwytaka odejmuje się go od listew, a listwy odkrywa się od ściany przez lekkie przesunięcie ich po płaszczyźnie ściany. Współzawodnictwo, praca zespołowa i pomysły racjonalizatorskie zwiększyły wydajność pracy murarzy i tynkarzy, zmniejszając jednocześnie ich wysiłek fizyczny, a poza tym przyczyniły się do potanienia kosztów budowy dzięki skróceniu cyklu produkcyjnego i wcześniejszemu przekazywaniu obiektów do użytku. Dowodem wagi i znaczenia, jakie nasze Państwo Ludowe przywiązuje do rozwoju ruchu racjonalizatorskiego, jest ustanowienie odznaki Racjonalizatora Produkcji i Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji. Najciekawsze i najbardziej cenne pomysły racjonalizatorskie są publikowane w specjalnych zeszytach wydawanych przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rozsyłane po wszystkich zakładach pracy w celu ich wykorzystania. VIII. [więcej w: nomi elblag, olx sławno, zamknięta komora spalania ]

Powiązane tematy z artykułem: nomi elblag olx sławno zamknięta komora spalania