Skip to content

PODSTAWOWE WIELKOSCI W BILANSIE ENERGETYCZNYM POMP

2 lata ago

163 words

PODSTAWOWE WIELKOŚCI W BILANSIE ENERGETYCZNYM POMP Pracę pompy charakteryzują następujące wielkości podstawowe: 1) wysokość ssania, wysokość tłoczenia i całkowita wysokość podnoszenia, 2) wydajność, 3) moc i 4) sprawność. Wysokości ssania, tłoczenia i podnoszenia odnosimy bądź to do pompy, bądź to do układu pompowego, złożonego z rury ssawnej, pompy i przewodu tłocznego. 1. Wysokości ssania, tłoczenia i podnoszenia 1. Geometryczna wysokość ssania układu pompowego Geometryczną (niwelacyjną) wysokość ssania H, w układzie pompy tłokowej mierzy się różnicą poziomów gniazda zaworu ssawnego wzgl. zwierciadła w powietrzniku ssawnym i zwierciadła cieczy w zbiorniku dolnym, a w układzie pompy pyroto-dynamicznej różnicą poziomów: wlotu pompy, w którym następuje odbiór ciśnienia za pomocą manometru na ssaniu i zwierciadła cieczy dolnej . Uwaga! Wysokość H, jest dodatnia, gdy zwierciadło cieczy dolnej znajduje się poniżej wlotu pompy. [patrz też: naczynie przeponowe, multiplex kielce, de dietrich mcr3 ]

Powiązane tematy z artykułem: de dietrich mcr3 multiplex kielce naczynie przeponowe