Skip to content

Roboty terenowe i inzynieryjne

2 lata ago

185 words

Roboty terenowe i inżynieryjne. Roboty terenowe i inżynieryjne w budownictwie mieszkaniowym obejmują te wszystkie roboty inwestycyjne, które warunkują możliwość budowy i eksploatacji domów mieszkalnych, ale nie analogicznie można zmusić przy założonym procencie zabudowy niezbędną i ekonomicznie uzasadnioną średnią wysokość Hj, w zależności od kosztu terenowego k, lub też przy znanym koszcie k, współzależność między pz i Rh. Składnik robót terenowych i inżynieryjnych rozbija się na dalsze elementy, których właściwy wzajemny układ jest przedmiotem specjalnej analizy przekraczającej ramy niniejszej pracy. Wystarczy tutaj nadmienić, że wzajemny układ tych elementów jest oczywiście zależny od specyfiki terenu, a przede wszystkim od tego, jakie elementy robót terenowych muszą być zrealizowane w związku z nowym budownictwem. Inny więc będzie układ tych kosztów w przypadku budowy nowego osiedla w istniejącym mieście, a inny znów w przypa dku realizacji całego nowego miasta. Dla przykładu tylko podajemy poniżej podział tej grupy na poszczególne elementy dla nowego miasta (wg Lewczenki Planowanie miast). [więcej w: olx gdynia, kichadelko, stal st3s ]

Powiązane tematy z artykułem: kichadelko olx gdynia stal st3s