Skip to content

W budownictwie stosowane sa dwa systemy wynagrodzenia za wykonana prace

2 lata ago

148 words

W budownictwie stosowane są dwa systemy wynagrodzenia za wykonaną pracę: system wynagrodzenia za pracę akordową i wynagrodzenie za pracę liczoną w godzinach. 1. 2. Akordowy system płac Akordowy system płac polega na tym, że robotnik otrzymuje wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną przez niego liczbę jednostek pracy według obowiązujących stawek akordowych, o których była wyżej mowa. Taki system płacy jest bodźcem do zwiększania wydajności, ponieważ zarobek robotnika powiększa się razem ze wzrostem jednostek wykonanej pracy. Robotnik jest więc bezpośrednio zainteresowany w zwiększaniu wydajności pracy. Akord może być indywidualny lub zespołowy w zależności od tego, czy daną pracę wykonuje się indywidualnie, czy zespołowo. Przy akordzie indywidualnym wysokość zarobku robotnika zależy bezpośrednio od ilości wykonanej przez niego pracy. [patrz też: piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, meble vox kraków, multiplex kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: meble vox kraków multiplex kielce piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania