Skip to content

Wewnetrzna wysokosc podnoszenia

2 lata ago

165 words

Wewnętrzna wysokość podnoszenia Wewnętrzna wysokość podnoszenia Hi pompy jest sumą użytecznej wysokości podnoszenia Hu i oporów hydraulicznych w pompie, wywołanych tarciem wewnętrznym cieczy i oporami ruchu wewnątrz: pompy H:=Hu+dh W pompach tłokowych wysokość Hi stanowi jednocześnie indykowaną wysokość podnoszenia pompy, a w pompach wirowych jest równa teoretycznej wysokości podnoszenia HI/H obliczonej z równania Euiera. 2. Wydajność 1. Wydajność teoretyczna pompy a. Pompy wyporowe Wydajność teoretyczną, zwaną również wydajnością geometryczną. pomp wyporowych oblicza się w następujący sposób: Wydajność pomp tłokowych oblicza się, mnożąc objętość cieczy wypieranej przez organ roboczy (tłok lub nurnik) przy jednym skoku wytłaczającym przez liczbę skoków wytłaczających w jednostce czasu, a w pompach rotacyjnych – objętość cieczy wypieranej przez wirnik pompy w ciągu jednego obrotu przez liczbę obrotów w jednostce czasu. [przypisy: budogram, naczynie przeponowe, wełna mineralna na poddasze ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram naczynie przeponowe wełna mineralna na poddasze