Skip to content

Zarówno do murów gladkich, jak i ozdobnych stosuje sie te sama cene

2 lata ago

145 words

Zarówno do murów gładkich, jak i ozdobnych stosuje się tę samą cenę jednostkową bez podziału na kategorie. Dolicza się natomiast dodatki za wykonanie krawędzi i przewodów dymowych lub wentylacyjnych, które mierzy się w mb długości rzeczywistej. Dodatek za krawędzie stosuje się wyłącznie do krawędzi wypukłych pionowych lub poziomych z wyjątkiem krawędzi bruzd na przewody instalacyjne. Ceny jednostkowe dla dwuwarstwowego tynku surowego (rodzaj II) wykonywanego ręcznie podane są w § 7 działu 10 CRA. Ceny obejmują narzucenie warstwy obrzutki, wykonanie narzutu łatą, wyrobienie krawędzi wnęk i ościeży oraz zatarcie packą powierzchni. Ceny odnoszą się do pomieszczeń o powierzchni podłogi ponad 5 m. Przy tynkowaniu pomieszczeń o powierzchni 5 m2 i mniejszych stosuje się następujące współczynniki zwiększające. [patrz też: olx sławno, nomi elblag, sypialnia z fototapetą ]

Powiązane tematy z artykułem: nomi elblag olx sławno sypialnia z fototapetą