Skip to content

Zwezka Venturiego w postaci zwezonej w srodku rurki

2 lata ago

116 words

Oprócz odpowietrzników oraz pomp próżniowych w pionową rurę lewara wstawia się tzw. Zwężke Venturiego w postaci zwężonej w środku rurki, która w miejscu zwężenia łączy się z odpowietrznikiem za pomocą rurki. Wskutek zmniejszonego ciśnienia w przekroju zwężonym powietrze jest zasysane ze zbiornika i wypychane przez wodę do studni zbiorczej. Najmniejszą średnicę zwężki Venturiego na odgałęzieniu lewara można określić ze wzoru: dmin = Vz • ~,785= 0,8 V q [m] gdzie: Vz prędkość przepływu wody w zwężonej części zwężki Venturiego (nie mniejsza niż 2 m/s), q – wydatek lewara w mśs. [podobne: kichadelko, multiplex kielce, temperatura spalin w kominie ]

Powiązane tematy z artykułem: kichadelko multiplex kielce temperatura spalin w kominie